6 perkara adab berpuasa mesti dijaga

Engku Mohd Zaki Mohd Alwi

Umat Islam dituntut meningkatkan kualiti dan kuantiti amalan ibadat sepanjang Ramadan dan pada masa sama dituntut menahan diri daripada melakukan perkara membatalkan serta mencacatkan kesempurnaan ibadat puasa.

Dalam istilah fekah, amalan menahan diri dikenali sebagai imsak. Pada dasarnya, imsak adalah hakikat ibadat puasa yang sebenarnya. Berdasarkan terminologi fekah, imsak bermaksud menahan diri melakukan perkara membatalkan ibadat puasa.
Menahan diri bukan daripada makan, minum dan memenuhi nafsu syahwat saja, bahkan puasa menuntut lebih daripada itu. Justeru, setiap Muslim wajib memelihara adab berpuasa sepanjang Ramadan termasuk mengelak daripada mengumpat, mencela, memaki nista serta memfitnah.

Sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan al-zur (dusta, umpat, fitnah, dengki, permusuhan dan seumpamanya yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah), maka Allah tidak lagi memerlukan dia meninggalkan makan minumnya (Allah tidak akan menerima amalan puasanya).” (Riwayat Bukhari)

Jelas di sini menahan diri secara menyeluruh itu yang bakal menghasilkan takwa sebenarnya bagi orang yang berpuasa selaras objektif utama pensyariatan ibadat puasa oleh Allah kepada umat Islam.
Oleh itu, Rasulullah SAW menyeru umatnya meninggalkan apa yang jelas diharamkan dan dilarang Allah SWT.

Sahabat Nabi SAW, Jabir bin Abdullah berkata: “Jika kamu berpuasa, maka hendaklah kamu berpuasa pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu daripada perkataan dusta dan segala yang haram. Jangan kamu menyakiti jiran tetangga, hendaklah kamu bersikap tenang dan sabar dan jangan kamu jadikan hari puasamu itu sama dengan hari ketika kamu tidak berpuasa.”
Budi luhur dan amal soleh

Orang yang sebenar-benarnya berpuasa itu mereka yang berpuasa daripada perbuatan dosa dan maksiat. Bicaranya baik dan lembut, amal perbuatannya pula luhur dan soleh. Justeru, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya menghiasi diri dengan budi luhur dan amal soleh.

Imam Al-Ghazali menegaskan, puasa orang yang menjaga perut daripada makan dan minum serta memelihara kemaluannya disebut sebagai puasa orang awam yang tidak akan mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga semata-mata.

Manakala puasa yang bernilai di sisi Allah ialah puasa khusus iaitu terdapat enam perkara yang harus dipelihara selain daripada menjaga perut dan kemaluannya. Keenam perkara itu ialah menjaga pandangan daripada melihat yang haram dan menjaga lisan daripada dusta, mengumpat, fitnah dan sumpah palsu.

Menjaga pendengaran daripada mendengar yang haram; menjaga makanan daripada yang makruh dan haram; menjaga tangan daripada berbuat maksiat dan kaki daripada melangkah ke tempat dilarang; penuh pengharapan dan cemas akan puasa yang dilakukannya.

Menurut Imam Al-Ghazali lagi, ada satu lagi darjat puasa yang paling tinggi iaitu puasa lebih khusus daripada yang khusus di samping menjaga enam hal dalam puasa khusus iaitu menjaga hati daripada kecenderungan terhadap pesona dunia.

Justeru, takwa adalah satu kesedaran moral dan keinsafan spiritual yang tinggi hanya diperoleh daripada satu bentuk latihan atau amalan yang menuntut kesungguhan serta pengorbanan. Dengan itu, ibadat puasa berupaya melahirkan peribadi terbilang, jujur dan bertanggung jawab.

Hasil puasa bukan hanya diukur dengan sekadar menahan lapar dan dahaga sebaliknya dilihat pada aplikasinya dalam sebelas bulan yang seterusnya. Sebab itulah seseorang itu dianggap berjaya dalam ibadat puasanya apabila dia hanya menurut kepada kehendak Ilahi semata-mata.

Puasa benteng pelbagai keburukan

Oleh MOHAMAD DHIYAUDDIN ABDUL KADIR

BERPUASA merupakan benteng yang melindungi manusia daripada pelbagai keburukan. Untuk mendapatkan puasa yang sempurna dan diterima oleh Allah SWT, maka syariat yang telah ditetapkan hendaklah dipatuhi sebaiknya.

Ketika sedang berpuasa sama ada puasa di bulan Ramadan mahupun puasa selainnya, kita dituntut untuk menahan diri dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Antaranya ialah:

1Makan dan Minum

Antara perkara utama yang dilarang ketika berpuasa ialah makan dan minum dengan sengaja sebagaimana yang telah sedia maklum takrifan puasa itu sendiri ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari fajar hingga terbenam matahari dengan mematuhi syarat-syarat puasa yang telah ditetapkan syarak (Al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah)

Oleh itu, diwajibkan kepada mereka yang berpuasa untuk imsak (menahan diri daripada makan dan minum) selama satu hari penuh sehinggalah tibanya waktu berbuka puasa. (Syaikh Arsyad al-Banjari, Sabil al-Muhtadin)

Imsak ketika puasa merupakan kefarduan yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan as-Salafussoleh sehinggalah diwarisi hingga kini.

2Bersetubuh di siang hari.

Antara objektif puasa ialah untuk mengawal nafsu syahwat manusia. Kerana itu Allah SWT telah melarang persetubuhan antara suami dan isteri dan memberi keringanan melakukannya setelah tibanya waktu berbuka puasa.

Firman Allah SWT bermaksud: Kamu dihalalkan bersetubuh dengan isteri kamu pada malam puasa. Mereka sebagai pakaian kamu dan kamu pakaian bagi mereka. (Al-Baqara: 187)

Dalam Mazhab Syafie, mereka yang melakukan persetubuhan di siang hari pada bulan Ramadan diwajibkan kifarat dan mengqada puasanya.

3Az-Zurr (Menipu).

Berpuasa bukanlah sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja bahkan turut dilarang untuk menipu, baik dalam ucapan mahupun perbuatan. Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang tidak meninggal perkataan dusta dan perbuatan dusta maka Allah tidak memerlukannya (amalan puasanya) sekalipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya (berpuasa). (riwayat al-Bukhari dan Abu Daud)

Ini menunjukkan bahawa walaupun puasa seseorang itu sah di sisi syarak, namun ia tidak diterima oleh Allah SWT. Ini dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah SAW: “Berapa ramai orang yang berpuasa hanya mendapat rasa lapar dan dahaga.” (riwayat Ibnu Majah)

Oleh itu, kita hendaklah menahan diri dan berusaha daripada berkata atau berbuat dusta. Ia bukan sahaja mengurangkan nilai ibadah puasa bahkan dilarang keras dalam agama sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Tidak termasuk dalam golongan kami orang yang menipu. (riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Majah)

4Rafath (Perkataan yang kotor dan sia-sia).

Ibadah puasa mendidik pelakunya untuk menjaga kebersihan dalaman dan luaran. Mereka yang berpuasa bukan sahaja dilarang menipu bahkan dilarang daripada berkata-kata dengan perkataan yang kotor dan sia-sia seperti menghina, mengumpat, mencarut dan sebagainya.

Apabila berhadapan dengan perkara seperti ini ketika berpuasa maka hendaklah berkata bahawa dirinya sedang berpuasa. Dalam sebuah hadis Qudsi, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Puasa itu adalah benteng, maka apabila suatu hari seorang daripada kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath dan bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi maka hendaklah dia mengatakan “Aku orang yang sedang berpuasa.” (Muttafaq’alaihi)

Menurut Mazhab Syafie perbuatan rafath ketika berpuasa di bulan Ramadan adalah dimakruhkan. (Al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah)

Ulama Nusantara, Syaikh Arsyad al-Banjari dalam kitabnya Sabil al-Muhtadin lil tafaqqahu ‘amr ad-din menegaskan bahawa sunat muakkad bagi orang yang berpuasa memelihara lidahnya daripada menghamburkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain meskipun kata-katanya itu benar dan dia di pihak yang benar.

Perkara-perkara seperti ini hendaklah ditinggalkan supaya ibadah puasa dapat dilakukan dengan sempurna zahir dan batin.

Selamat Datang Ya Ramadhan!

MENURUT bahasa, puasa ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu, seperti makan, minum dan bercakap. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang menceritakan perihal Maryam AS yang bermaksud: “Sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana (Allah) al-Rahman. (Surah Maryam: 26)

Sementara, puasa dari segi syara’ pula ialah menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat puasa.

Sejarah Pensyariatan Puasa

Puasa bulan Ramadan difardhukan pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Sebelum itu, ibadah puasa telah diamalkan dalam kalangan umat terdahulu dan ahli kitab sezaman dengan Nabi SAW. Firman Allah SWT:

“Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa”. (Surah al-Baqarah: 183)

Akan tetapi, kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan belum disyariatkan lagi ketika itu. Persamaan antara mereka dengan umat-umat terdahulu adalah dari segi pensyariatan puasa itu sahaja. Kemudian, umat Nabi Muhammad SAW secara khususnya telah difardukan puasa pada bulan Ramadan.

Dalil Pensyariatan Puasa pada Bulan Ramadan

Dalil difardukan puasa pada bulan Ramadan ialah firman Allah SWT bermaksud: “(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah.Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu”. (Surah al-Baqarah: 185)

Dalil seterusnya berdasarkan hadis, Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibina atas lima perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah, dan Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji, dan puasa di bulan Ramadan.” – Riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Hadis seterusnya, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang Badwi yang bertanya kepadanya: “Beritahulah aku, apakah puasa yang Allah wajibkan ke atasku? Baginda menjawab: Puasa Ramadan.” Riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Hukum Meninggalkan Puasa Pada Bulan Ramadan Tanpa Keuzuran

Puasa Ramadan adalah salah satu daripada Rukun Islam dan perkara fardu dalam agama yang mesti diketahui. Oleh itu, sesiapa yang mengingkari kewajipannya, akan menjadi kafir dan disuruh bertaubat sebagaimana orang murtad.

Sekiranya ingkar dan enggan bertaubat, dia hendaklah dijatuhi hukuman bunuh sekiranya dia telah lama memeluk agama Islam dan tidak tinggal berjauhan daripada ulama.

Sesiapa yang tidak berpuasa tanpa mengingkari kewajipannya, dia menjadi fasiq. Pemerintah wajib memenjarakannya dan menghalang daripada makan dan minum pada waktu siang supaya dia berpuasa, sekalipun secara zahirnya sahaja.

Hikmah Puasa

Puasa pada bulan Ramadan adalah ibadah yang difardukan oleh Allah. Puasa bermaksud, setiap orang Islam yang melakukannya kerana mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakan tanggungjawab keimanan kepadanya tanpa memandang sebarang kemungkinan yang berlaku sebagai natijah daripada ibadah tersebut.

Walau bagaimanapun, tiada halangan bagi sesiapa yang berpuasa melihat apa-apa hikmah dan rahsia Ilahi yang tersembunyi di dalam ibadah yang lain. Adalah tidak diragui bahawa semua hukum Allah mempunyai hikmah, rahsia dan faedah untuk hamba-hambanya, namun mereka tidak disyaratkan mengetahui kesemuanya itu.

Ibadah puasa mempunyai beberapa hikmah dan faedah yang mungkin diketahui oleh sesetengah orang, tetapi banyak lagi yang masih tersembunyi daripada pengetahuan mereka. Antara hikmah dan faedah puasa ialah:

Pertama: Puasa yang sempurna akan menyedarkan hati orang yang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah SWT. Ini kerana orang berpuasa akan berasa lapar dan dahaga sebaik sahaja dia melalui sebahagian waktu siangnya.

Nafsunya yang ingin makan dan minum, namun wujud perasaan yang menyedari dirinya berpuasa, lantas menghalang keinginan tersebut. Dalam menghadapi dugaan sebegini, hatinya sedar terhadap pemerhatian Allah, lantas ia mengingati Allah dan kekuasaan-Nya.

Kedua: Bulan Ramadan merupakan bulan yang suci. Allah SWT menghendaki hamba-Nya supaya memenuhi bulan tersebut dengan amalan ketaatan yang menghampirkan diri kepada-Nya. Pensyariatan puasa ini adalah cara yang termudah untuk menunaikan hak Allah dan tanggungjawab hamba kepada-Nya.

Ketiga: Kekenyangan yang berterusan dalam kehidupan seseorang akan memenuhi dan menyuburkan jiwanya dengan sifat keras hati dan keterlaluan. Kedua-duanya bertentangan dengan sifat seorang Islam. Justeru, pensyariatan puasa dapat mendidik jiwanya dan mengurangkan sifat-sifat tersebut.

Keempat: Sifat berkasih sayang menjadi teras dalam membangunkan masyarakat Islam. Akan tetapi, orang kaya tidak dapat menghayati kasih sayang yang sebenar terhadap orang miskin tanpa merasai keperitan, kesempitan hidup dan kepahitan hidup yang diburu kelaparan.

Oleh itu, bulan puasa merupakan waktu terbaik bagi golongan kaya untuk menyelami perasaan orang miskin.

Ahlan wa Sahlan Ya Ramadan!

Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN

TABIR Syaaban hampir berlabuh. Berlalu meninggalkan hari-hari yang penuh berkat dan diberkati. Alhamdulillah, Ramadan pula hampir bertamu bersama keberkatannya yang melimpah ruah dan tidak terhingga.

Sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya dan Maha Berkuasa meletakkan keberkatannya pada apa sahaja perkara yang dikehendaki-Nya. Maka Ramadan telah dipilih-Nya untuk menerima antara curahan terbanyak keberkatan itu untuk diambil manfaat oleh sesiapa yang dipilih untuk mendapatkannya. Sebagai antara ikhtiar kita untuk digolongkan dalam golongan terpilih ini, marilah kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan menghimbau kembali makna dan martabat bulan yang mulia ini.

Ramadan itu adalah bulan yang tertinggi darjat dan martabatnya di sisi Islam. Pada bulan inilah Allah memfardukan puasa ke atas kaum muslimin dan dicatatkan sebagai kewajipan yang tidak boleh ditinggalkan. Firman Allah SWT dengan maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, moga-moga kamu bertakwa. (al-Baqarah :183)

Di bulan Ramadan juga, Allah SWT menurunkan kitab suci al-Quran dan dipilih di antara malamnya suatu malam yang dinamakan lailatul qadar yang mana ia adalah lebih utama daripada seribu bulan. Allah SWT berfirman dengan maksudnya: Di dalam bulan Ramadan itulah diturunkan al Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia… (al-Baqarah: 185)

Kelebihan Ramadan

Mengenai kelebihan bulan Ramadan, terdapat banyak hadis Nabi SAW yang membicarakan tentangnya. Antaranya: “Bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Apabila seseorang hamba berpuasa pada permulaan bulan Ramadan, maka Allah SWT mengampunkan dosa-dosanya hingga akhir bulan tersebut hingga ke Ramadan berikutnya. Bagi hamba tersebut, dibina mahligai yang indah di dalam syurga, pintunya diperbuat dari emas bagi setiap hari dia berpuasa dan 70,000 malaikat memohon keampunan untuknya dari pagi hingga tenggelam matahari”.

Bulan Ramadan dikenali dengan ‘bulan kesabaran’. Ini kerana pada amalan berpuasa pada bulan ini menuntut kita bersabar menahan diri dari melakukan segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa dan perkara yang membawa kepada kurangnya pahala puasanya.

Rasulullah SAW sendiri menamakan bulan Ramadan dengan bulan kesabaran. Dalam satu hadis dari Salman r.a yang diriwayatkan oleh Khuzaimah di dalam Sohihnya bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya: “Ia adalah bulan kesabaran dan pahala kesabaran ialah syurga.”

Menurut pendapat cendekiawan Islam, sabar boleh dibahagi kepada tiga:

lPertama: Sabar dalam mentaati perintah Allah SWT.

lKedua: Sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT.

lKetiga: Sabar dalam menerima takdir Allah SWT yang perit dan menyakitkan.

Kesemua jenis sabar ini terangkum di dalam ibadah puasa, kerana mereka yang berpuasa perlu bersabar dalam mentaati perintah Allah SWT, bersabar meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah iaitu kehendak syahwat dan bersabar menghadapi keperitan rasa lapar, dahaga dan lemah badan kerana melakukan ibadah puasa.

Ramadan juga adalah bulan digandakan amalan kebaikan yang dilakukan. Abu Bakar ibn Abi Maryam r.a berkata daripada sheikh-sheikhnya, bahawa mereka berkata: “Apabila tiba bulan Ramadan, maka hendaklah kamu meluaskan nafkah pada bulan tersebut, kerana memberi nafkah pada bulan tersebut digandakan pahalanya seperti memberi nafkah pada jalan Allah dan sekali bertasbih pada bulan tersebut lebih afdal daripada seribu tasbih pada bulan yang lain. Satu solat yang dikerjakan pada bulan Ramadan lebih afdal daripada seribu rakaat solat yang dikerjakan pada bulan yang lain”.

Ramadan adalah bulan yang digandakan segala amal kebaikan. Allah SWT menggandakan ganjaran amalan berpuasa melebihi amalan-amalan yang lain. Maka berpuasa di bulan Ramadan sudah tentu menjanjikan ganjaran yang berlipat kali ganda berbanding puasa pada bulan lain. Inilah antara kesan kemuliaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan yang difardhukan oleh Allah SWT ke atas hamba-hamba-Nya.

Ibadah puasa merupakan suatu kefardhuan yang jami’, (komprehensif dan merangkumi ibadah-ibadah yang lain) dan ibadah yang kamil (sempurna dan lengkap) kerana melalui puasa seseoraang mampu mengenal kemanisan iman dan ihsan. Intipatinya ialah hati dan roh.

Tujuannya supaya orang yang berpuasa dapat menghayati dan merasai kehidupan golongan soleh yang telah berjaya menyucikan jiwa dan raga, orang-orang yang luhur dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak melakukan kefasiqan, perbalahan, kemaksiatan zahir dan batin.

Ibadah puasa juga merupakan suatu amalan simbolik, menjadi rahsia di antara seseorang hamba dengan Tuhan-Nya. Lantaran itu, orang yang berpuasa diberi keistimewaan Allah SWT memilih dari senarai carta ibadah-ibadah yang lain untuk disimpan di dalam perbendaharaannya sebagai jaminan untuk dipersilakan masuk ke syurga dan layak bertemu dengan-Nya.

Rasulullah SAW h mengungkapkan dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan daripada Tuhan-Nya yang bermaksud: “Semua amalan anak Adam adalah bagi dirinya melainkan puasa. Ia adalah bagi-Ku dan Akulah yang membalasnya”.

Kerana Allah

Ramai kalangan ahli fikah, ahli sufi dan ulama yang lain membahaskan makna hadis ini dengan lebih terperinci. Di antara huraian mereka yang ialah :

Pertama: Seseorang yang berpuasa akan meninggalkan segala lintasan dan keinginan nafsunya semata-mata kerana Allah SWT. Jika diteliti, perkara demikian tidak terdapat pada ibadah yang lain melainkan di dalam puasa.

Misalnya, bagi seseorang yang solat terpaksa meninggalkan keinginan syahwatnya termasuk makan dan minum, namun masanya tidak panjang seperti masa berpuasa. Malah, orang yang hendak mengerjakan solat, makruh mengerjakan solat dalam keadaan dirinya berkeinginan untuk makan.

Oleh itu, disuruh mendahulukan makan daripada solat. Berbeza keadaannya bagi orang yang berpuasa. Dia perlu menahan nafsunya dan keletihan berpuasa sepanjang waktu siang. Bahkan sesetengah negara, ia terpaksa menahan dahaga dan lapar dalam cuaca yang amat panas atau sejuk.

Sekalipun orang yang berpuasa kadang-kala terlalu berkeinginan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh nafsunya, tetap juga ditinggalkan semata-mata kerana Allah, walaupun perkara tersebut boleh didapati atau dilakukan di tempat yang tidak diketahui oleh seorang manusia pun.

Ini menunjukan tanda keimanannya yang sahih dan benar. Orang yang berpuasa mengetahui bahawa Allah sentiasa melihat perbuatannya, sekali pun ketika berada di tempat yang tersorok atau tersembunyi. Lantaran itu, Allah berfirman selepas itu, maksudnya: “Sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumannya semata-mata kerana Aku”.

Sebahagian salafussoleh berkata: “Berbahagialah orang-orang yang meninggalkan syahwatnya kerana suatu janji ghaib yang tidak dapat dilihatnya”.

Apabila seseorang mukmin yang berpuasa itu yakin bahawa Allah meredainya ketika dia meninggalkan syahwatnya demi keredaan Tuhannya, maka dia beroleh kelazatan dengan meninggalkan nafsu syahwatnya lantaran keimanan dan keyakinannya itu. Dia memandang bahawa pahala atau azab yang bakal diperolehinya adalah lebih besar daripada kelazatan tidak berpuasa yang tidak dilihat oleh orang lain. Bahkan, bagi sesetengahnya kebencian melakukan perbuatan yang dimurkai Allah tersebut adalah lebih besar daripada ketakutan terhadap azab seksa akhirat akibat tidak berpuasa.

Oleh kerana inilah, kebanyakan orang yang beriman, sekali pun mungkin terlintas membatalkan puasa Ramadan tanpa sebarang keuzuran, tidak akan melakukannya. Sebabnya, mereka mengetahui bahawa Allah SWT akan murka terhadapnya sekiranya dia berbuka. Inilah tanda keimanan seseorang mukmin.

Maka kelazatannya berpindah kepada perkara yang diredai Allah SWT sekalipun perkara tersebut bertentangan dengan kehendak nafsunya. Malah dia berasa perit untuk melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, sekali pun perkara itu cocok dengan kehendak syahwatnya.

Kedua: Puasa juga adalah rahsia di antara seseorang hamba dengan Tuhannya. Ia tidak dapat dilihat atau ditinjau oleh sesiapa pun melainkan Allah SWT. Sehingga dikatakan bahawa amalan puasa tidak dicatat oleh Malaikat Hafazah (pencatat amalan).

Demikianlah sekelumit kecil daripada kebesaran dan kemuliaan Ramadan yang melayakkannya dianggap sebagai Tamu Agung yang datang berkunjung. Wajiblah bagi kita menyambut, melayan dan menunaikan segala hak tetamu istimewa ini, yang belum tentu akan datang berkunjung lagi dalam hidup kita, dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Ahlan wa Sahlan Ya Ramadan!

Sisters in Islam gagal cabar fatwa Selangor isytihar organisasi itu ‘sesat’

Oleh Ahmad Johari Mohd Ali

PUTRAJAYA: Pertubuhan Sisters in Islam (SIS) Forum (Malaysia) hari ini gagal dalam rayuannya untuk membatalkan fatwa dikeluarkan Jawatankuasa Fatwa Selangor yang mengisytiharkannya sebagai sesat dan menyeleweng daripada ajaran sebenar.

Panel tiga hakim Mahkamah Rayuan melalui keputusan majoriti 2-1 menolak rayuan pertubuhan berkenaan dengan alasan rayuan terbabit tidak mempunyai sebarang merit.

Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Has Zanah Mehat yang mengetuai panel dan Datuk Che Mohd Ruzima Ghazali turut memutuskan hakim Mahkamah Tinggi tidak terkhilaf ketika menolak semakan kehakiman SIS untuk mencabar keputusan itu bagi membolehkan mereka campur tangan.

Sementara itu, seorang lagi hakim dalam panel sama, iaitu Hakim Datuk M Gunalan menentang.

Ketika membacakan penghakiman pada prosiding yang dijalankan secara dalam talian, Che Mohd Ruzima berkata, mengikut Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991, Jawatankuasa Fatwa diberikan kuasa untuk menghasilkan fatwa atas apa-apa persoalan yang belum muktamad atau yang menimbulkan kontroversi berhubung hukum syarak.

Oleh kerana kuantum fatwa berpaksikan ketetapan di bawah hukum syarak, maka segala pertikaian dengan isu kandungannya berada di bawah bidang kuasa eksklusif mahkamah syariah, bukannya mahkamah sivil.

“Kami secara majoriti mendapati tidak ada merit dalam rayuan pemohon yang mewajarkan kami untuk campur tangan di peringkat rayuan, …dengan itu rayuan ditolak dan penghakiman Mahkamah Tinggi dikekalkan,” katanya.

Sementara itu, ketika membaca penghakiman menentangnya, Hakim Gunalan berkata, hakim mahkamah tinggi terkhilaf apabila gagal memberikan pertimbangan kehakiman bahawa responden pertama iaitu Jawatankuasa Fatwa Selangor bertindak melangkaui bidang kuasanya.

Katanya, hakim terkhilaf dalam memutuskan bahawa responden pertama boleh mengeluarkan fatwa terhadap organisasi itu.

“Pada pendapat saya, hakim mahkamah tinggi tidak mempunyai sebarang asas untuk membuat dapatan bahawa fatwa berkenaan terpakai terhadap SIS hanya kerana mereka yang mengendalikan pertubuhan itu adalah Muslim,” katanya.

Pada 27 Ogos 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan semakan kehakiman SIS untuk mencabar keputusan Jawatankuasa Fatwa Selangor yang mengisytiharkan pertubuhan itu sebagai sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar.

Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Datuk Nordin Hassan (kini Hakim Mahkamah Rayuan) memutuskan bahawa mahkamah sivil tidak mempunyai bidang kuasa berkaitan hukum syarak dalam undang-undang syariah.

Hakim itu juga menyatakan, SIS Forum tidak kebal daripada fatwa berkenaan kerana pertubuhan dan pengarah organisasi itu adalah beragama Islam dan aktiviti mereka mempunyai kaitan dengan undang-undang Islam.

Pada 31 Oktober 2014, SIS Forum, pengasasnya, Zainah Mahfoozah Anwar, dan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Zaid Ibrahim memfailkan permohonan untuk mencabar keputusan Jawatankuasa Fatwa Selangor yang mengisytiharkan pertubuhan itu sebagai menyeleweng daripada ajaran Islam.

Mereka menamakan Jawatankuasa Fatwa Selangor, MAIS dan Kerajaan Selangor sebagai responden

Syaaban dan penyatuan ummah

BULAN Syaaban adalah satu bulan yang dipenuhi dengan beberapa kelebihan seperti yang dinyatakan di dalam beberapa hadtih sahih.

Amalan kita diangkat dan dipersembahkan kepada Allah SWT di dalam bulan Syaaban.

Ini berdasarkan hadith Rasululillah SAW . Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW : Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat tuan banyak berpuasa dalam sebulan seperti tuan berpuasa di dalam bulan Syaaban. Dijawab oleh Nabi SAW : Bulan Syyaban Itulah satu bulan yang sering diambil lewa oleh kebanyakan manusia yang diapit oleh bulan Rejab dan Ramadhan. Dia juga adalah bulan yang diangkat di dalamnya segala amalan ke hadrat Tuhan sekelian alam. Maka aku sangat suka jika diangkat amalan ku di dalam keadaan aku sedang berpuasa ( Musnad Ahmad dan Sunan al Nasa’i)

Saidatina Aisyah menceritakan bahawa bahawa Rasulullah melengkapkan puasa penuh sebulan di dalam bulan Ramadhan dan sangat banyak sekali berpuasa di dalam bulan Syaaban. (HR Imam al Bukhari dan Muslim)

Bulan Syaaban yang penuh keistimewaan itu , terlebih istimewa dengan adanya satu malam yang dikhaskan oleh Allah SWT dengan tawaran pengampunan daripada Allah SWT . Malam tersebut dikenali sebagai malam ke separuh bulan Syaaban atau disebut malam nisfu Syaaban.

Daripada Mu’az bin Jabal r.a , daripada Nabi SAW bersabda : Allah menjenguk hamba-hambanya pada malam nisfu Syaaban dan mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang mensyirikkan Allah dan orang yang masih bersengketa dan bertelagah. (HR Ibnu Hibban dan al Tobroni)

Seorang sahabat Nabi SAW bernama ‘Ulbah bin Zaid bin Harithah , tatkala tidak mempunyai apa-apa untuk disedekahkan kerana terlalu miskin tatkala Nabi SAW menggalakkan para sahabat menginfaqkan harta semampu yang ada, beliau mengatakan : aku hanya mampu bersedekah dengan maruahku bermaksud beliau memaafkan semua kesalahan orang lain terhadapnya dan menggugurkan haknya terhadap orang itu. Rasulullah SAW bersabda : sedeqah kamu telah diterima (di dalam kitab al Isobah)

Maka apabila ditanya , apakah amalan terbaik pada malam itu? Jawapannya ialah saling maaf-memaafkan, merapatkan saf sesama Islam dan mencari titik-titik perpaduan.

Umat Islam di negara ini wajib merebut tawaran pengampunan Allah SWT itu dengan mengukuhkan perpaduan sesama Islam dan mengusahakan perdamaian dan penyatuan sesama muslimin. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Baginda bersegera menyelesaikan masalah umat Islam sehingga perpaduan dapat dikekalkan. Sahl bi Said r.a menceritakan bahawa ahli Quba’ berselisih faham sehingga saling melemparkan batu sesama mereka. Lantas secara pantas Nabi SAW bersabda : Pergilah kamu bersama-sama kami untuk mendamaikan mereka. (HR al Bukhari)

Tidak salah menjalin hubungan dengan orang bukan Islam. Penilaian yang sepatutnya jelas di dalam minda umat Islam ialah , jika orang Islam boleh menjalin hubungan dengan orang yang menolak Allah sebagai Tuhan, tidak mengiktiraf Nabi Muhammad SAW sebagai rasul akhir zaman , apakah alasan untuk tidak boleh berbaik-baik dengan rakan-rakannya yang sama-sama beriman dengan Allah SWT, sama-sama mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah bahkan solat mengadap kiblat yang satu.

Mengusahakan penyatuan Umat Islam adalah suruhan Allah di dalam al Quran. Firman Allah SWT : Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali (bisik-bisikan) orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah Kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. (QS al Nisa’ :114)

Perpaduan sesama Islam itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Rahmatan lil Alamin dijelmakan di dalam penyatuan sesama Islam. Mereka yang menolak perpaduan ini sebenarnya telah menolak rahmatan lil alamin sepertimana yang sebenar! Firman Allah SWT dalam surah al Hujurat ayat 10 yang diakhiri dengan perkatan “rahmah” patut dihayati oleh umat Islam.

“Hanya sanya orang beriman itu adalah bersaudara maka perbaikilah hubungan persaudaraan antara saudara kamu, bertaqwalah mudah-mudahan kamu dirahmati” (QS al Hujurat :10)

USTAZ ZAMRI HASHIM

Doa Rasulullah mohon pertukaran arah kiblat dimakbulkan

Oleh Engku Ahmad Zaki Engku Alwi

 

ALLAH berfirman yang bermaksud: “Orang yang bodoh itu akan berkata: Apakah yang menyebabkan orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka hadapi selama ini? Katakanlah (wahai Muhammad): Timur dan Barat itu kepunyaan Allah (maka ke mana saja diarahkan Allah untuk menghadap, maka wajiblah dipatuhi). Allah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.” (Surah al-Baqarah, ayat 142)

Antara peristiwa penting dan bersejarah yang berlaku kepada diri Rasulullah SAW serta Muslimin pada Syaaban ialah peristiwa perubahan arah kiblat daripada menghadap Masjidil Aqsa di Baitulmaqdis ke arah Masjidil Haram (Kaabah) di Makkah.

Kisah perubahan kiblat terjadi pada tahun kedua Hijrah. Rasulullah SAW telah menunaikan solat menghadap ke Baitulmaqdis selama 16 atau 17 bulan. Akan tetapi, baginda ingin menghadap ke arah Kaabah sebagai kiblatnya.

Setelah diperintahkan Allah untuk berpaling ke Kaabah, solat pertama yang dilakukan Baginda ialah solat Asar diikuti beberapa orang sahabat. Sesudah itu, seorang sahabat keluar dari masjid itu dan melihat dalam masjid orang sedang rukuk dan masih menghadap Baitulmaqdis.

Maka dia berseru: “Demi Allah, aku bersaksi bahawa aku bersolat bersama Nabi Muhammad SAW menghadap ke Kaabah di Makkah. Kemudian orang yang bersolat itu terus berpusing menghadap ke Kaabah dalam solat itu juga.” (Hadis riwayat Bukhari)

Ibnu Sa‘ad di dalam kitab al-Tabaqat meriwayatkan bahawa Rasulullah sedang melawat Ummu Bisyr bin al-Barra’ bin Mabrur di kawasan Bani Salamah. Beliau menyediakan jamuan untuk Rasulullah SAW dan sahabatnya.

Apabila tiba waktu solat Zuhur, Baginda bersolat di masjid perkampungan itu. Sedang Baginda berada dalam rakaat kedua solatnya, turun wahyu daripada Allah memerintahkannya menukar arah dari Masjidil Aqsa ke arah Kaabah di Masjidil Haram.

Baginda terus berpaling menghadap ke arah Kaabah ke sudut bertentangan dengan mizab (saluran emas) dengan pusingan 180 darjah dan terus menyambung baki solatnya. Oleh itu masjid berkenaan dinamakan Masjid Qiblatain yang masih ada di Madinah dan menjadi salah satu tempat lawatan jemaah yang mengerjakan umrah mahu pun haji.

Perubahan arah kiblat adalah satu tamparan cukup hebat kepada kaum Yahudi yang selama ini begitu berbangga dengan kiblat mereka iaitu Baitulmaqdis sehingga mereka mencemuh dan mengejek umat Islam kerana terpaksa bergantung walaupun dalam menentukan arah solat pada ketika itu.

Malah, kewajipan bersolat menghadap kiblat adalah satu perintah dan ketetapan daripada Allah dan sesiapa saja tidak boleh mempersoalkan mengapa perlu menghadap Kaabah apabila melakukan solat.

Inilah sebenarnya konsep ketaatan dan kepatuhan yang mutlak hanya kepada Allah saja dalam apa juga keadaan dan tidak boleh disamakan dengan ketaatan kepada makhluk.

Berkaitan Kaabah, Rasulullah pernah bersabda: “Kaabah itu kiblat bagi orang yang di dalam masjid, dan masjid itu bagi orang yang di Tanah Haram (Makkah), dan Haram (Makkah) itu kiblat bagi penduduk bumi dari barat hingga ke timur daripada umatku.” (Hadis riwayat Al-Qurthubi)

Kemuncak daripada peristiwa ini ialah ia melambangkan kebenaran daripada Allah untuk kembali berkiblatkan Kaabah, sekali gus ia contoh doa Rasulullah yang dikabulkan Allah kerana Rasulullah sudah lama mengangkat tangannya berdoa dan memandang ke langit meminta pertukaran kiblat ke Kaabah. Permintaan Rasulullah SAW telah diperkenankan Allah pada bulan Syaaban.

Selanjutnya, sebahagian kaum Muslimin berkata: “Kami ingin mengetahui mengenai orang yang telah meninggal dunia sebelum pemindahan kiblat (dari Baitulmaqdis ke Kaabah). Bagaimana juga dengan ibadah solat kami sebelum ini ketika kami masih menghadap Baitulmaqdis.

Maka turunlah ayat 143 surah al-Baqarah yang menegaskan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan iman mereka yang beribadah menurut ketentuan ketika itu.

Firman Allah yang bermaksud: “Dan demikianlah Kami jadikan kamu (umat Muhammad) sebagai satu umat pilihan dan pertengahan, supaya kamu menjadi pemberi keterangan (saksi) kepada umat manusia (kebenaran dan kebatilan), dan Rasulullah akan menjadi saksi kebenaran kamu. Dan Kami jadikan kiblat yang dulu itu hanyalah sebagai ujian untuk mengetahui siapakah yang benar-benar mengikut Rasul dan siapa pula yang berpaling tadah. Dan sesungguhnya (peralihan arah kiblat) itu sangat berat kecuali kepada orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan mensia-siakan dan menghilangkan keimanan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengasihani dan Merahmati orang yang beriman.” (Surah al-Baqarah, ayat 143)